Маркетинг
 
 
Свіжі записи
 
Коучинг як засіб розвитку персонала
 

 •  

  Останнім часом все більш очевидним стає той факт, що майбутнє будь-якої організації безпосередньо залежить від можливостей і зростання продуктивності праці її співробітників. З іншого боку, майбутнє будь-якого співробітника залежить від його цінності для організації, цінності його знань, умінь і навиків. Таким чином, і для організації, і для її співробітників важливий процес постійного розвитку персоналу. Тобто процес отримання знань і навиків, необхідних не тільки на даному етапі, але і в майбутньому. Тому якщо організація зацікавлена не тільки в сьогохвилинному результаті, є сенс задуматися про довготривалі програми розвитку персоналу. Всі функції менеджера можна звести, по суті, до двох: перша – безпосереднє управління персоналом і бізнес-процессамії, друга, – розвиток персоналу. І якщо перша функція зазвичай виконується, то про другу часто забувають. А якщо і пам'ятають, то далеко не завжди її виконують, посилаючись на брак часу, відсутність такої необхідності і так далі. Тим часом саме ця функція менеджера визначає успіх компанії в майбутньому. Умови на сучасному ринку міняються нестримно, і деколи, саме здатність співробітників швидко адаптуватися до нових вимог і умов грає ключову роль в подальшому розвитку компанії. Звичайно, майже у всіх компаніях сьогодні організовуються і проводяться різні заходи, націлені на розвиток співробітників: тренінги, семінари, курси і так далі. Подібні заходи дозволяють співробітникам отримати необхідні знання, розвинути в собі потрібні для роботи особові якості. Проте сучасні умови вимагають безперервного розвитку, а це можна забезпечити лише безпосередньо в процесі роботи. Для цього доцільно використовуватиме коучинг. На сьогоднішній день коучинг – це не тільки ефективний стиль управління. Це ще і самий економічно вигідний засіб розвитку персоналу. Дійсно, питанням підвищення ефективності своїх підлеглих займаються самі менеджери в робочий час і на робочому місці, причому без якого-небудь збитку продуктивності. Процес розвитку відбувається природно і є частиною робочого процесу. Для цього достатньо лише навчити менеджерів навикам коучинга і дати їм час на їх практичне засвоєння. Після цього процес коучинга органічно впишеться в процес керівництва, зробить його менш директивним і, при цьому, ефективнішим. Кожна людина, кожен співробітник компанії володіє колосальним потенціалом. Але далеко не завжди він може цей потенціал розкрити і реалізувати. Широко поширена сьогодні директивна система управління просто не дозволяє йому зробити це. В результаті співробітник працює в півсили, втрачає інтерес до роботи і мотивацію, емоційна задоволеність його низка, а це негативно позначається на його продуктивності. Навіть після того, як співробітник пройшов навчання на тренінгу або курсах, у нього, часто, просто немає можливості реалізувати на практиці всі отримані їм нові знання і уміння. А це не тільки знижує його мотивацію, але і робить навчання, по суті, даремним. Використання коучинга допомагає якнайповніше розкрити потенціал кожного співробітника і використовувати його на користь організації. І, звичайно ж, допомагає застосувати на практиці всі отримані в процесі навчання знання і уміння. Яким чином відбувається розвиток персоналу при використанні коучинга? В процесі коучинга менеджер не інструктує співробітника, не дає йому вказівок. Він ставить питання. Ці питання допомагаю співробітникові краще з'ясувати поставлене перед ним завдання, подивитися на нього в новому ракурсі, знайти найбільш ефективний спосіб її рішення, а так само знайти всі необхідні ресурси для втілення цього рішення в життя. Важливо тут і те, що в процесі відповідей на питання співробітник вже включається в процес рішення задачі, що стоїть перед ним, тобто завдання стає його власним. При цьому співробітник деколи відкриває в собі абсолютно нові можливості, ресурси і якості, які надалі використовує для своєї роботи. Таким чином, співробітник в роботі максимально задіює всі свої знання і уміння, всі свої ресурси. Велику роль тут грає і емоційна складова. В процесі коучинга співробітник краще усвідомлює ситуацію, що склалася, і вимоги керівництва. Він сам переймає на себе відповідальність за свої дії. Крім того, він бачить, що його власне бачення ситуації і його думку має певне значення для керівника. Все це природним чином мотивує людину, що, у свою чергу, позитивно позначається на продуктивності його роботи. Менеджерові ці питання, які він задає в процесі коучинга, дозволяють прояснити для себе наскільки добре і правильно його співробітник засвоїв поставлене завдання, наскільки включився в процес її рішення, а так само дізнатися, що потрібне цьому співробітникові для продуктивнішої роботи, ніж і в чому йому можна допомогти. Процес коучинга займає значно менше часу, чим докладний інструктаж, але при цьому він набагато ефективніший. Крім того, сам процес коучинга підвищує авторитет керівника в очах його підлеглих. Таким чином, про коучинге можна говорити як про ефективну взаємодію менеджера і співробітника в цілях вирішення завдань, що стоять перед ними. При будь-яких змінах, як внутрішніх, так і зовнішніх, коучинг дозволить співробітникам максимально швидко адаптуватися до цих змін, знайти шляхи підвищення своєї ефективності в нових умовах, знайти в собі ресурси для відповідності новим умовам, добитися максимальної самореалізації. Коучинг не замінює навчання і тренінги, але він чудово з ними поєднується і дозволяє максимально використовувати їх ефект на практиці. Коучинг – це те, що дозволяє співробітникам постійно розвиватися відповідно до умов, що диктуються сучасним бізнесом. Михайло Казарін. Коуч. Бізнес-консультант.

  "ЦПР УНИКУМ" корпоративні програми, відкриті програми,

  тренінги особового зростання, коучинг, лайф-коучинг, бізнес-тренінги, програми саморазвітія

  Unicum-cpr. Ru     
   
  бути вільним | проблеми | учасники | менеджмент | турбізнес